• Read Latest News
  Visit Our Blog
 • We Offer
  Our Catalog
 • Get In Touch
  Contact Us
  • 3721 Dogwood Road, Brooklyn, NY 10019 USA
  • (800) 923 - 3687 / (695) 923 - 4500

Anonim Şirketi Nedir?

Sermayenize, faaliyet göstermek istediğiniz sektöre ve sağladığı imkânlara göre farklı şirket türlerinde faaliyet gösterebilirsiniz. Şahıs şirketleri, genellikle sınırlı ortak şansı verir. Eğer birden fazla ortakla çalışmayı düşünüyorsanız anonim ya da limited şirket seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Bu noktada anonim şirket özellikleri, anonim şirket ortak sayısı, anonim şirket hisse devri gibi bilgiler size yol gösterici olacak ve ihtiyaçlarınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirketler; sermaye şirketi özelliğini taşıyan, hisse devri ve ortaklığa dahil olma süreçlerinin daha esnek olduğu bir şirket türüdür. Kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik ve ticarî amaç için faaliyet gösterebilirler.

 

Belli bir unvana sahip, esas sermayesi belli olan ve ortakların sorumlulukları sadece sermayeleri ile sınırlı olan şirketler olarak tanımlanırlar. Kurullar ile çoğunluk esasına göre yönetilirler. Aynı zamanda hisse senedi, tahvil ve menkul kıymetler çıkarabilen bir şirket türüdür.

 

Anonim şirketleri diğer şirket türlerinden ayıran temel özelliklerden bir tanesi, ortak sayısı sınırına tabi olmamalarıdır. Diğer şirket türleri, genellikle 50 ortak sayısı ile sınırlandırılmışlardır. Anonim şirket ortak sayısı kısıtlı olmadığı için pek çok küçük sermayenin birleşimi ile kuruluş gerçekleştirilebilir.

Anonim Şirketlerde Kuruluş Süresi Ne Kadar?

Anonim şirket kuruluşu, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra kısa sürede yapılabilir. Bu noktada ortakların bu belgeleri ne kadar sürede ilgili makamlara teslim edebildiği de  önemlidir. Evrakların tamamlanması için farklı kurumlarda geçerli olan, yasal işlemlere başvurmak gerekebilir. Bu nedenle idari işlemlerin sonuçlandırılması belirli bir süre gerektirebilir. Anonim şirket kuruluşu için gerekli belgeler:

 

 • İkametgah belgesi
 • Ortakların kimlik fotokopisi
 • Kira sözleşmesi
 • Şirket unvanı
 • Ortakların belirledikleri sermaye tutarı
 • Belirlenen şirket temsilcisi
 • Banka bloke yazısı (Sermaye ¼)

 

Tüm bu evrakları hazırladıktan sonra mali müşaviriniz ile görüşebilir ya da bu konuda danışmanlık hizmeti alarak, belgelerinizi eksiksiz bir şekilde ilgili kurumlara sunabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti, tüm işlemleri doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak; iş kurma sürecini büyük ölçüde rahatlatacaktır. Sicilden randevu alıp; Ticaret Odası ve Vergi kaydınız da yapıldıktan sonra, 2 – 5 gün içerisinde, şirketiniz aktif olacaktır.

p015
ps001

Anonim Şirketlerin Ortaklık Yaş Sınırı Var mı?

18 yaşından büyük olan herkes anonim şirket kuruluşu yapabilir. 18 yaşının altındaki bireyler ise yasal temsilcilerinden alacakları muvafakat yazısı ile ortaklık sürecine dahil olabilir. Anonim şirket kurmak için tüm ortakların yaş sınırı konusundaki sınırlamalara uyuyor olması gerekir.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu En Az Kaç Kişi Olmalıdır?

Kanunlar tarafından da belirlenmesi şart koşulan anonim şirket yönetim kurulu, gerçek kişilerden oluşur. Tüzel kişilerin bu göreve getirilmesi söz konusu değildir.

 

Yönetim kuruluna atanacak kişilerin sayısı en az 1 olmakla beraber belirli bir üst sınırı da yoktur. Bu nedenle yönetim kurulu, gerekli durumlarda, 1’den daha fazla kişi de olabilir.. Üyeler, genel kurul arasında yapılan bir seçimle belirlenebileceği gibi özel bir sözleşmeyle de atanabilir.

 

Seçilen yönetim kurulu, resmî olarak tescil ve ilan edilmelidir. Bu üyeler, en fazla 3 yıl görevde kalma şartıyla seçilir ya da atanır. Görev süreleri, esas sözleşme ile kısaltılabilir ancak uzatılamaz.

Anonim Şirketlerin Ödemekle Sorumlu Olduğu Vergiler Nelerdir?

Genellikle büyük ölçekli kuruluşlar olan anonim şirketler, pek çok farklı vergi kaleminden sorumludur. Bu vergiler için gerekli beyannamelerin tümü elektronik olarak verilir.

 

Anonim şirketlerin yasal olarak sorumlu oldukları vergi ve beyannameler:

 

 • Vergi matrahının %20’si oranında kurumlar vergisi
 • Her ay verilen katma değer vergisi beyannamesi ve damga vergisi beyannamesi
 • Üç ayda bir verilen geçici kurumlar vergisi beyannamesi
 • Dağıtılan kâr payı üzerinden %15 oranına sahip olan gelir vergisi stopaj uygulaması
 • Maktu damga vergisi
 • Muhtasar beyanname

 

Muhtasar beyanname verilmesinde, firmaların çalışan sayısı önemli bir kriterdir. İşçi sayısı 10’dan az olan anonim şirketler, üç ayda bir süreyle muhtasar beyanname verme sorumluluğuna tabidir. 10’dan fazla çalışanı olan şirketlerde ise bu süre, ayda bire düşer.

Anonim Şirket Kuruluş Maliyeti Ne Kadardır?

Anonim şirket kurma maliyeti Türk Ticaret Kanunu’na göre en az 50.000 Türk Lirasıdır. Halka açık olmayan anonim şirketlerde ise bu miktar, 100.000 Türk Lirasına çıkar.

 

Kuruluş sermayesi tutarının %25’i, şirket açılış işlemleri tamamlanana kadar bankada bloke altında tutulur. Açılışın tamamlanmasının akabinde bloke edilen tutar tekrardan çekilebilir.

 

Yasalarca belirtilen bu kuruluş sermayesinin yanı sıra, anonim şirket kurmak için ödeyeceğiniz farklı maliyet kalemleri de vardır. Bu kalemlerden başlıcaları:

 

 • Noter masrafları
 • Vergi dairesi masrafları
 • Ticaret odası masrafları
 • Mali müşavirlik ücretleri
 • Genel merkez kira ise kira ücreti
 • Ofis dekorasyonu, mobilya, teknik donanım ve sarf malzemesi giderleri olarak sıralanabilir.

 

Bu ek maliyetlerin ne kadar olacağı ise anonim şirket özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Genel olarak; 

 

 • Kurulacak şirketin boyutuna
 • Faaliyet konusuna
 • Ortak sayısına
 • Merkez niteliklerine
 • Çalışan sayısına göre belirlenir.

Anonim Şirketler Sanal Ofis ya da Paylaşımlı Ofiste Faaliyet Gösterebilir Mi?

Anonim şirketler; ortak sınırına tabi olmayan, büyümeye açık yapıları ile firmalara avantaj sağlar. Kurumsal kimliğin en baştan doğru kurgulanması ise iş geliştirme ve  büyüme süreci için en temel adımlardandır. Henüz yolun başındayken doğru tercihler yaparak firmanızı prestijli konumu ile bilinen bir marka haline getirmek için yeni nesil ofislerde çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Şirket Uzmanı, en gözde lokasyonlarda sunduğu sanal ofis ve paylaşımlı ofislerle anonim şirketlere de konforlu iş ortamları sağlar.

 

İş hayatına yeni adım atan şirketler için kurulum masraflarını azaltmak oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Yeni nesil, güncel ve dinamik iş ortamları olan sanal ve paylaşımlı ofisler, kurulum maliyetleri söz konusu olduğunda tasarruf etmenin en güvenli yollarındandır.

Sanal Ofis

Sanal ofis, özellikle fiziki bir ofis ortamına ihtiyaç duymayan anonim şirketlere, adres gösterme şansı sunar ve varlığını yansıtmasına yardımcı olur. Sanal ofisleri kullanarak telefon trafiğinizin profesyonel sekreterler aracılığı ile yürütülmesini ve kargolarınızın alınmasını sağlayabilirsiniz.

 

Özellikle farklı ikametgâh adreslerinde çalışacak şirketler için oldukça avantajlıdır. Ofis masraflarından kısarak, en verimli şekilde çalışmanıza yardımcı olur. Ayrıca ihtiyacınız olduğunda, belli süreler dahilinde sanal ofis hizmeti veren firmanın interneti olan, geniş toplantı odalarını da kullanabilirsiniz.

Ortak Ofis

Ortak ofis; farklı çalışan ve şirketler tarafından kullanılan iş yerleridir. Bu alanlar küçük bölmelere ayrılarak çalışma ortamının daha verimli kullanılması sağlanır. Ayrıca benzer veya ilgili sektörlerde çalışan kişiler arasında iş ilişkisi gelişmesi için oldukça avantajlı mekânlardır. Bu nedenle kuruluş aşamasındaki şirketlerin işlerini büyütebilmesi için de yararlı fırsatlar barındırabilirler.

 

Kurulum aşamasının ardından işlerin büyümesi sonucunda çalışan ve departman sayısı artan anonim şirketler de ortak ofislerden faydalanabilir. İş yerinin taşınarak tüm düzenin değiştirilmesi yerine yeni kurulacak olan departmanlarda çalışan kişiler, ortak ofislerde çalışmalarını sürdürmeye yönlendirilebilir.

 

Ayrıca dönemsel projeler ve iş ortaklıkları söz konusu olduğunda da sıfırdan ofis kurma maliyetinin altına girmek yerine, ortak ofislerde çalışmalar sürdürülebilir.

 

Şirket Uzmanı’nın sunduğu sanal ve ortak ofis avantajları ile siz de anonim şirketinize adres gösterebilir; çalışmalarınızı işinizi büyütmenize yardımcı olan, motive edici koşullarda yürütebilirsiniz.

Farklı Bir İkametgâh Adresinde Anonim Şirketi Kurulabilir mi?

Anonim şirket kurucularının ve pay sahiplerinin, genel merkez ile aynı adreste ikamet ediyor olması ile ilgili yasal bir zorunluluk yoktur. Söz konusu kişilerin farklı adreslerde ikamet etmesi kuruluş aşamasında herhangi bir probleme neden olmaz. Bu nedenle sanal ofis gibi yeni nesil ofis modellerinden yararlanarak da anonim şirket kurmak mümkündür.

 

Bu noktada şirket yetkilisinin ikametgahda bulunma gerekliliği yalnızca tescil aşaması için dikkat edilmesi gereken bir husustur. Kuruluş sürecinin tamamlanabilmesi adına ilgili memurlar, şirket tescili için yasal adrese kontrole gelecektir. Bu kontrol esnasında şirket yetkilisi olan bir kişinin gerekli belgeler ile adreste hazır bulunması, kuruluşun sorunsuz olarak tamamlanması için yeterlidir.

SGK’lı veya Emekli Olan Biri Anonim Şirket Kurabilir mi?

SGK’lı çalışan veya emekli bireylerin şirket kurucusu olmalarının önünde yasal bir engel bulunmaz. Bu kişiler kurucu olmanın yanı sıra, şirkette pay sahibi de olabilmektedir ancak şirket kurma mevzuatlarında belirtilen diğer şartları taşıma yükümlülükleri her zaman geçerlidir. Gerekli şartları taşıyan kişiler, emekli veya çalışan olmasına  bakılmaksızın anonim şirket kurabilir; şirketlere ortak olabilir.

Şirket kuruluşunuzu hızlı şekilde başlatmak için bize ulaşın.

0 Comments
 1. John Smith

  Received the likewise law graceful his. Nor might set along charmy equal green. Pleased yet equally correct colonel not one. Say anxious carried compact conduct sex general nay certain. Mrs for recommend exquisite household eagerness preserved now. My improved honoured he am ecstatic quitting greatest formerly.

  1. John Smith

   Received the likewise law graceful his. Nor set along charmy equal green. Pleased yet equally correct colonel not one. Say anxious carried compact conduct sex general nay certain. Mrs for recommend exquisite household eagerness preserved now. My improved honoured he am ecstatic quitting greatest formerly.

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbeti aç
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?